Zamówienie

Twój koszyk jest pusty.

 

Administratorem danych osobowych jest adwokat Łukasz Doliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka, adw.  Łukasz Doliński (Popiełuszki 17/107, 37-450 Stalowa Wola, NIP:8653398257)
W sprawie danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: lukasz@adwokatdolinski.pl
Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • wykonania umowy o usługi świadczone drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem w/w umów.(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • rozliczeń podatkowych w tym prowadzenia księgowości (podstawa: art. 6 ust.1 lit. c RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • korzystania ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego,
  • prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO)
  • marketing usług administratora w tym informowanie o nowych kursach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda.

Copyright © 2020 Kancelaria Adwokacka - Łukasz Doliński